SolidCNC Altında Moduleworks İşleme Modülü Eng

Moduleworks develops takımhareket yörüngeleri hesaplayan birçok fonksiyon içeren yazılım kütüphaneleri geliştiren bir Alman firmasıdır. SolidCNC yazılımı kullanıcılarına bu fonksiyonları “ Advanced milling ” - “ Gelişmiş işleme ” adı ile ek bir modül olarak sunar. Advanced milling modülünde tel kafes , yüzey , üçgen ( mesh-scan data) modellerden 3 eksen veya daha fazla eksende serbestlik derecesiyle takım yolları üretilebilir.SolidCNC yazılımı ile açılmış bir vitrifiye kalıbı ( Ege Seramik İzmir)

Moduleworks eklentisi birçok seçenek ve ayar ile istenilen hareketi üretebilmektedir. Bu ayarlar bir dizi sayfa ile kullanıcı yüzünden değiştirilebilir

İlk adım olarak takım tanımlaması yapılır. Değişik geometrilerde takım ve tutucular desteklenmektedir. Silindirik , küresel , tip radyüslü ve konik takımlara ek olarak , ters konik , fıçı profilli , konveks tip (büyük bir kürenin küçük çaplı bir silindir içinde kalan ucu olan takım) , lolipop takım , testere gibi ters açılı takımlar desteklenmekte , bunlarla undercut (ters açılı) bölgelerde işleme yapılabilmektedir.Surface paths sayfasında parça geometrisi ve uygun strateji seçilir. Geometri yüzey model , üçgen mesh , tel kafes olarak seçilebilir. Örneğin üçgen modeller için paralel tarama , sabit z , kaba talaş , geodesik , projeksiyon , rotary , köşe temizleme gibi bir çok strateji ile takım yolları hesaplanılabilir. Adaptive kaba boşaltma , trokoidal hareketle kesim gibi değişik metal işleme yöntemleri desteklenmektedir.Yüzey modeller için işlemede parallel cuts , cuts along curve , morph between 2 curves ... gibi stratejiler ile takım hareket yörüngeleri hesaplanabilir. Tel kafes modellerden 2D ve 5 eksen serbestlik derecesinde takım yolları üreten stratejiler vardır. Bütün stratejiler için takım hareketini limitlemek için kapalı bir eğri grubu ile “ boundary ” “ sınır çizgisi” tanımlanabilir. Böylelikle takım sadece tanıtılan alan içinde iş yapar.Harekette oluşan keskin köşeleri yumuşatmak için radyüs atma opsiyonel olarak yapılabilir. Hareket nokta yoğunluğunu ayarlama , ark fit ile dairesel hareket hesaplama fonksiyonları vardır. Çoğu stratejide takım yollarının sıralanması için bir çok opsiyon sunulmaktadır. Örneğin sabit z işleme normalde yukarıdan aşağı yapılır fakat Moduleworks istenildiği takdirde bu sırayı ters çevirip aşağıdan yukarı yapabilir. Helisel olarak yukarıdan aşağı , aşağıdan yukarı sabit z kesim Yine takım eksenini istenildiği gibi kontrol etmeye yarayan bir çok opsiyon vardır. Aşağıda takım doğrultusunu kontrol etmek için sunulan sayfa görülmektedir.Aynı s trateji ile 3 eksen dik işleme , 3 + 2 pozisyonlamalı işleme veya simultane 5 eksen serbestlik derecesinde takım yörüngeleri elde etmek mümkündür. Takım tutucu veya diğer takım elemanlarının parçaya , bağlama aparatlarına , mengene vb yardımcı ekipmanlara çarpıp çarpmadığını kontrol eden ve gerekli düzeltmeleri yapan fonksiyonlara “Gauge check ” sayfasından ulaşılabilir.Hesaplanan takım yolları SolidCNC yazılımında simule edilebilir ve grafik ekranda gerekli kontroller yapılabilir.Makina kinematik yapısına ve kontrol sistemine uygun çıktıların oluşturulması da yine SolidCNC yazılımının post prosesör scriptini konfigure ederek yapılabilmektedir.To Review Solid CNC Cad Cam System ..